Referencer

Siden er delt op i flg. afsnit:
Om coaching
Om konflikthåndtering
Om personaleudvikling
Om foredrag
Om lederudvikling
Om undervisning & workshops

Om coaching

“Du er værd at hjælpe og jeg kan hjælpe dig men du skal være klar til at gå hele vejen”.
Disse var ordene fra Bo Staal da jeg første gang sad foran ham, ramt af stress, forvirring og med en følelse af jeg ikke længere kunne mærke mig selv. Da jeg hørte Bo og mærkede hans nærvær var jeg ikke i tvivl om at han havde ret. Her var mennesket der kunne hjælpe og de næste 3 måneder blev jeg udfordret til nænsomt men sikkert at invitere mig selv ind i mit eget liv og fik der øje på underlige mønstre og fantastiske stier som har gjort at jeg i dag er hel og klar til at tage favntag med fremtiden.
At komme hos Bo er som en fælles forskning i mig og en sjælden følelse af at blive set som det menneske jeg er.
Mette Ahnfeldt-Mollerup
Odense Kommune

“Mit coaching forløb med Bo har styrket mig i min leder rolle … hans særlige indlevelse og begejstring for det han laver, gør en forskel!“
Allis Poulsen, daglig pædagogisk leder i Odense Kommune.

„… jeg har fået en måde til at blive bedre til at stå frem og bruge det til de svære samtaler. Både i arbejde og privat , og i min måde at arbejde med børnene på.”
Vita Andersen, pædagog

Bo’s coaching har bidraget til at nyt fokus har avlet nye handlemuligheder og dermed nye og bedre løsningsmuligheder. En gevinst for såvel den coachede som for organisationen.
Jan Wagn Lindstrøm Jørgensen, institutionsleder, Odense

Bo Staal var mit første møde med coaching. Jeg stod i en situation hvor jeg skulle tage et stort valg i min karriere og mit liv generelt. Bo gav mig en forståelse for hele coachingens væsen og tænkemåden der ligger bag.
Det har gjort at den coaching jeg har gennemgået både var en øjeblikkelig hjælp til at afklare mig selv til at træffe en stor beslutning, og samtidig har vist mig en række redskaber, som jeg dagligt bruger til at motivere mig selv og mine kontakter.
Min drengedrøm, der på et tidspunkt virkede fjernt og uopnåeligt, fik Bo gjort meget virkelig, så virkelig at jeg kunne se vejen derhen.
Nu er jeg der. Jeg har selvfølgelig sat nye mål for fremtiden – det ligger i tænkemåden.
Bo’s coaching viste mig mulighederne, troen og vejen til at lave nogle gennemgribende forandringer i min hverdag, hvor mine omgivelser følger med og agerer for at støtte min beslutning.
Rasmus Skovmand – skuespiller & daglig leder, teaterfabrikken

”Vi var opslugt af den kreative proces. Manuskripter og idéer var vores hjertebørn, og vi havde brug for et gearskift for at gennemføre salgsprocessen ordentligt. Bo hjalp med os med at finde redskaber og selvtillid til denne vigtige del af skabelsen af vores 5 film.
Med stor respekt for den passion, der lå indarbejdet i råmaterialet – og stor forståelse for elementerne i en forhandling – kunne han bringe os lige det skridt videre i processen.”
Mico Eggert, Kuffertfilm, 2013.

„Jeg har været meget tilfreds med vores samarbejde og har haft stor tillid til dig, og har ikke skulle holde på mig selv og virke stærk når vi har haft samtaler, men har kunnet give slip på følelserne. Du har gjort at jeg har lært at se anderledes på tingene og tage mig selv mere alvorligt og mærke efter mine egne behov.
Tak for hjælpen og din professionelle måde at arbejde med mig på.“
Lotte – coaching kunde

Om konflikthåndtering

nedenstående er et uddrag
… Bo Staal blev bedt om hjælp til at løse et massivt samarbejdsproblem i vores børnehave…
Samarbejdet var inspirerende og præget af åbenhed, gensidig accept og udbytterige diskussioner.
Samarbejdet indeholdt individuelle samtaler, teamsamtaler, afklarende samtaler samt oplæg om samarbejde, konfliktløsninger, kommunikaion og forældresamarbejde.
Bo har vist stor interesse for alt vedr. børnehaven og har en meget positiv, tiltalende og anerkendende måde at møde andre mennesker på. Derfor er han vellidt af alle.
… Bo Staal har helt igennem været både bestyrelsens og institutionens dynamo. Uden hans engagement og faglige indsigt var vi ikke nået i mål.
Bo Staal er meget visionær, aktiv og ihærdig. Han forstår at samarbejde på en diplomatisk måde, for herigennem at opnå positive resultater.
Konkret betyder det, at børnehaven igen er en positiv arbejdsplads, hvor børn, personale og forældre trives…
Såfremt der ønskes yderligere oplysninger står vi gerne til disposition.
Med venlig hilsen Hans Voigt Eriksen, bestyrelsesformand. Helle Kjærgaard fung. leder.”

„Bo har en fantastisk indlevelsesevne, som gør at han formår at flytte på gruppens overbevisninger i positiv retning og opnå resultater som alle er tilfredse med.

Bo formår at hjælpe alle gruppens medlemmer til at indtage den rolle de gerne vil have, til stor gavn for hele institutionen”
Annette Bekker, institutionsleder, Middelfart Kommune

„jeg har fået mere selvtillid, og har lært at åbne mig for mine kolleger”
Joan Severinsen, pædagogmedhjælper, Middelfart Kommune

„Jeg har lært en masse om mig selv, og jeg har fået nogle gode og brugbare teknikker til mit videre arbejde her i børnehaven.”
Conny Rughave, pædagog

Om personaleudvikling:

Nedenstående er uddrag –

“… Bo er en karismatisk person, der hurtigt skaber en begejstret og tillidsfuld stemning. Han skaber med sin faglighed og personlige væremåde en lyst til udvikling… …Han forstår at se det enkelte menneskes potentiale…
… Bo skaber ejerskab og lyst til at give processen liv og energi. Også selv om udvikling indimellem kan føles besværlig og gøre ondt.
… Gennem processen med Bo er vi blevet i stand til at lade forskelligheden blive en værdifuld medspiller og styrke ind fælleskabet.
Susanne Lund, institutionsleder, Hedensted Kommune.

„Vi havde i personalegruppen og i sikkerhedsgruppen fokus på vores høje trivsel, sammenholdt med højt sygefravær. Vi kunne ikke selv finde ind til kernen i, hvordan vi kunne have begge dele på en gang! Vi valgte derfor at tage kontakt til Bo. Efter en snak i sikkerhedsgruppen sammen med Bo, fik vi lavet et forløb der hed Fra trivsel til begejstring. Bo fik ved hjælp af sine værktøjer, sin faglighed og sin indlevelse, formået at hjælpe den enkelte i gruppen til at finde sin røde tråd i arbejdet og i sig selv. Et forløb der strakte sig over et personale møde, en pædagogisk dag og efterfølgende coaching. Det gav ny energi til gruppedynamikken og også i høj grad til den enkelte. Og ikke mindst, et lavere sygefravær.

Samtidig med dette forløb, har jeg sammen med Bo set på mig selv og min rolle som leder. Mit coaching forløb med Bo har styrket mig i min leder rolle og også her er det hans særlige indlevelse og hans begejstring for det han laver, der gør en forskel!“

Allis Poulsen, daglig pædagogisk leder i Odense Kommune.

Vi har flere gange haft besøg af Bo. Vi er blevet introduceret til og har spillet et værdispil, der har hjulpet os til at få klarlagt vores værdier i institutionen, på en ny og spændende måde. Bo kan provokere, på en god måde, så man får sat ord på nogle ting og tanker, man har svært ved at få sagt. Da vi står overfor en snarlig fusion, vil vi med garanti bruge Bo til at få klarlagt vores fælles værdier som ny institution.
Personale og ledelse i Børnehaven Lindehuset, Vanløse.

„Vi havde et super kursus med Bo som både har humor, er engageret, og velforberedt. At kurset blev så brugbart var også fordi Bo havde spurgt ind til mine ønsker og lyttet sig frem til behovet og ud fra dette havde sammensat indholdet”.
Lise Fischer, institutionsleder København

„Jeg føler mig mere professionel i mit virke som pædagog”
Helene H. Harder, socialpædagog

Vi har anvendt Bo Staal i forbindelse med gennemførelsen af en temadag for alle ansatte i områdets fem børnehuse, ligesom Bo har været anvendt som ”face-to-face coach”.

Bo’s nærværende og engagerede oplæg om hvordan vi alle oplever hvert vores billede af verden, og hvad det betyder for vores kommunikation og handlekraft gav både plads til smil og eftertanke, og sammen med hans særlige indfaldsvinkel til hvordan et gruppearbejde også kan skrues sammen en var dette en medvirkende faktor til at sætte gang i de ønskede nye processer i organisationen. Folk gik derfra med en ny og positiv oplevelse af deres eget beredskab i forhold til at forandre eller at lade sig forandre. Det blev en god dag som gav fornyet energi gennem fokus på egen rolle og muligheder i en hverdag præget af mange forandringer.
Som coach har Bo inspireret den coachede til i en vanskelig situation at skabe nye løsninger til de problematikker som for ofte ender på én måde.
Bo’s coaching har bidraget til at nyt fokus har avlet nye handlemuligheder og dermed nye og bedre løsningsmuligheder. En gevinst for såvel den coachede som for organisationen.
Jan Wagn Lindstrøm Jørgensen, institutionsleder, Odense

Om foredrag:

„Det var en kæmpe succes, da Bo igennem godt 3 timer leverede sit forrygende foredrag for 40 af mine ryttere og instruktører. Hans koncept „Det bedste kommer fra dig“ gav nye vinkler, nye veje og masser af stof til eftertanke… Bo har en evne til både at undervise OG underholde, så vi alle både fik ny læring og en forrygende aften. Det foredrag flytter virkelig noget og han giver dig sit absolut bedste fra Bo!!“ Susan Kjærgaard – Blue Berry Hill

„En dejlig stemning og en meget „tydelig“ foredragsholder. YDERST INSPIRERENDE!“
Susan Perning

„Det har været godt og givet nye måder at tænke på + sax rocks :-)“

Jacob Høltzer

„…Du er en supergod foredragsholder og saxofonen var et rigtig godt indslag!“
Kristina Skovsby

„Meget levende. Fik mange tanker om hvilken betydning det har om jeg har hjertet med, når jeg kæmper i logikfeltet. – rigtig god oplevelse på en god arbejdsdag“
Ida Frørup

„Godt og spændende foredrag. Yderst tankevækkende. God energi fra Bo.
Fedt at blive inkluderet aktivt“
Tim Ingerslev, pædagogmedhjælper

Om lederudvikling:

„Da jeg selv som institutionsleder indgår i et ledelsesteam med min souschef og afd.leder, så er det vigtig, at vi hele tiden har for øje, at der sker en fortsat udvikling, ikke kun for det pædagogfaglige personale, men også for os selv som ledelsesteam.
Vi har alle været på efteruddannelse i ledelse, men et godt og konstruktivt indspark fra Bo, som relaterede til vores egen hverdag i institutionen med yderst interessante ledelsesværktøjer, var lige det der skulle til.
Det dejlige ved Bo er; at han tager udgangspunkt i vore egne ønsker og bygger videre. Han formår at skabe et indhold, som er meget praksisnær og kan anvendes dagen efter kurset.
Jeg vil på det varmeste anbefale Bo, da vi som udgør ledelsesteamet er blevet yderlige styrket i vore roller.
Det har skabt yderligere arbejdsglæde og mere overskud i dagligdagen.
Samtidig har vi som ledelsesteam fået et kvalitetsløft sammen, som gør, at vi føler os godt klædt på til nye udfordringer.
Skal du vælge et rigtig godt forløb for dit ledelsesteam eller øvrig personale, med udgangspunkt i det der lige optager Jer, eller skal videreudvikles, så er Bo den helt rigtige. Han kan som nogle af de få her i landet, som jeg kender, både koble praksis og teori sammen, så det både giver mening og er brugbart i det daglige arbejde.”
Lissi Beier, leder, Toftegårdens Børnehaver, Faaborg-Midtfyn Kommune

“Mit coaching forløb med Bo har styrket mig i min leder rolle … hans særlige indlevelse og begejstring for det han laver, der gør en forskel!“
Allis Poulsen, daglig pædagogisk leder i Odense Kommune.

Om undervisning & workshops:

“Et fantastisk kursus, som giver én mulighed for at handle”.
Helle Bogh-Christensen, souschef.

“Jeg har lært meget om mig selv og om min kommunikation til dem jeg er sammen med i dagligdagen. Rigtigt godt.”
Charlotte Bjelke Nielsen, pædagog.

“Godt kursus, som jeg bruger hver dag i børnehaven. Jeg har fået mange gode redskaber, som jeg kan bruge både på arbejdet og hjemme. :-) tak.
Trine Navne, pædagogmedhjælper.

“Det har været et super uddannelsesforløb… … Jeg tænker anderledes og er blevet mere positiv. … mange gode redskaber”.
Dorte Detlef, pædagog.

“Et inspirerende kursus. Lærerigt. Det har givet mig større indsigt og selvindsigt, som jeg helt sikkert vil bruge fremover”.
Jette Klostergaard, pædagog.

“Et rigtig godt og spændende kursus. Jeg har gået en masse viden og redskaber om kommunikation som jeg kan bruge i min dagligdag”.
Katrine H. Pedersen

“Bo er en underviser, der formår at fange sine tilhører, men som også kan koble teori og praksis sammen, så der ikke bare fremkommer tomme teorier uden nogen substans bag. Med sit store engagement i rollen som Coach og underviser, formår han at fremstå med en høj troværdighed og loyalitet, hvilket har været til stor gavn og glæde for os og vores kunder. Det har ført til mange positive tilbagemeldinger fra kunderne, der bl.a. har brug ord som: ”medrivende, motiverende, kompetent og en fantastisk god underviser” om den måde, de oplever Bo på i vores undervisning.
Derfor kan jeg kun anbefale Bo, hvis der skal bruges en kompetent, dygtig og erfaren underviser.”
Michael Kold. Direktør. Michael Kold ApS

Underviser og coach Bo Staal leverede i foråret kurset ”Når læreren er coach” til Rynkeby Friskole. Lærergruppen blev uddannet i to omgange, og der var effekt af kurset fra dag 1, hvilket har givet direkte effekt i hverdagen for skolens elever og lærere.
Bo Staal ramte lige ned hvor vi havde brug for nye input, og formåede hele tiden at tilpasse stoffet de forskellige behov og udviklingspotentialer der lå hos de enkelte kursister. Bo Staals indspark inspirerede lærergruppen til at anskue hverdagen på en ny måde og opleve nye sider af egne og andres muligheder for at skabe nye gode resultater inden for de rammer vi kender.
Kurset leverede redskaber og kompetencer som i dag indgår som en del af den daglige undervisning på skolen, og som samtidig har løftet det personalemæssige samarbejde. En øget fleksibilitet i hverdagen, en større målrettethed i det daglige arbejde, og en fælles referenceramme når vi taler om de problematikker vi søger løsninger på er mærkbare resultater af vores dage sammen med Bo Staal.
Kurset har gjort os på Rynkeby Friskole mere bevidste omkring egne kvaliteter og kvalificeret vores faglige valg og målsætninger, og vi forfølger nu de mål vi sætter os med mere styrke og sikkerhed end tidligere. Lærergruppen arbejder i dag med de nye redskaber og et øget fokus på at lære eleverne at sætte mål for egen læring og eget liv, og vi ser allerede nu vores elever blive mere bevidste om betydningen af deres egne valg end vi oplevede tidligere.
Jack Frederiksen, souschef, Rynkeby Friskole